Beseda o Dinosaurech

Procházka Prahou

Dravci na biotopu

Zemědělské muzeum

Škola v přírodě Stradonice

Kamarád pes Gucci

Důležité informace

Přehled prázdnin ve školním roce 2021/2022

3D Virtuální prohlídka školy

Podívejte se na naší skolu ve 3D modelu


Zápis do první třídy

Prvnáčci se mohou přihlásit zde.


Zájmové kroužky

Chtělo by Vaše dítě navštěvovat některý z našich kroužků? Podívejte se, jaké nabízíme.


Akce školy 2023/2024

Zajímá Vás, co naší školu v letošním školním roce čeká? Podívejte se na akce pro tento rok.


Dokumenty

Důležité dokumenty naleznete v sekci "Naše škola" - "Dokumenty".


GDPR - informace pro rodiče

Informace o zpracování osobních údajů - "Dokument ke stažení".


Aktuality:

Recitační soutěž  
gratulujeme žákům: Kláře Gronátové, Adéle Malíkové a Sáře Telecké k dnešním skvělým výsledkům na recitační soutěži. Ač některé z dívek byly na takovéto soutěži poprvé, statečně se postavily před velmi početné publikum. Texty přednesly bez chyb, nahlas a srozumitelně, pracovaly s modulací hlasu i s dynamikou textu... a to v nepříliš vhodném prostoru, kdy snad polovinu recitátorů nebylo slyšet.
Konkurence byla obrovská - téměř padesát soutěžících!  Porota vybrala z každé skupiny dva postupující a několik čestných uznání. Z naší skupiny získala čestné uznání Sára Telecká (báseň Zasadil jsem telefon) - gratulujeme. 
 
Eliška Beková

 

 


Fotky z akcí:

Dinosauři ve škole. AF1QipP4UYivUqIy4ovmU4QdbSYtpjLNZC6f381xU8Y2 

Prevence šikany, sebeovládání AF1QipMwdK8sY5LG4vklopLbWxAlWEuNQ5YUJtBbM22T

Video z vystoupení: https://youtu.be/31naJwL7Y0U?si=IYeC91Q6krBazEML 

Vánoční besídka  AF1QipPUsI3bNSy1VzX_LPEzWw9fhDOwFJklu_v6UqPe

Recitační soutěž21 položek

Týden jinak, jak to vypadá když žáci učí žáky. AF1QipNm8HPgPPFNDVXYCynsYq6v7xHBkk83jV0pkdTt

Sportovci v ZŠ Kosoř. AF1QipO6NQK90lnricAX5WYtz9bzQ1Xb0a3AXpd4awqt

 

 


Plánované akce:

 

duben -  

17. 4.  Exkurze do ČNB „Za měnou“ 3.-5.roč.

18.4.  Zápis do 1. ročníku

23.4.  Výlet na Horu Říp „Slavné osobnosti“květen -

Mlýn u Veselých – Choteč

23.5.  RODAS Šestajovice (svíčkárna)

 

červen -

17. - 21. 6.  Škola v přírodě, Hotl Laguna Neveklov

28.6. 2024 - Konec školního roku 


 


Školní družina   od 7:00 h do 16:00 h.    

 

Zápis ze třídních schůzek ZŠ Kosoř konaných dne 19.3. 2023

Program:  

 

 • Seznámení s programem
 • Akce školy 2023/2024 a platby za ně
 • Školská rada – sdělení zástupce rodičů
 • ŠVP
 • Výuka AJ
 • Plavání
 • Diskuze, různé

 

 

Add 2) Akce školy 

 1. 3. Recitace, ZŠ Rudná u Prahy - okresní kolo (za naši ZŠ se zúčastní 3 žákyně 4.ročníku)
 2. 3. Hoblinková dílnička (platba do 12tis – z OP JAK) – v době vyučování
 3. 3. – 1. 4.  Velikonoční prázdniny 
 4. 4. ZŠ Kosoř navštíví předškoláci z MŠ Kosoř
 5. 4.  Exkurze do ČNB „Za měnou“ 3.-5.roč. (exkurze zdarma, doprava z příspěvku rodičů) – návrat cca 13:00
 6. 4.  Zápis do 1. ročníku
 7. 4.  Výlet na Horu Říp „Slavné osobnosti“ (faktura 27.740,- Kč = tj. 38 žáků á 730,- Kč = OP JAK 

                     Družina) – celodenní výlet, návrat 15:30-16:00 hod

          Mc Donalds Cup – okrskové kolo

          Atletická soutěž pro 4. a 5. ročník v ZŠ Rudná

          Mlýn u Veselých – Choteč (termín a platbu upřesníme)

 1. 5.  RODAS Šestajovice (svíčkárna a mýdlárna) - dopravu 9.520,- Kč uhradí rodiče, 290,- Kč/žák z OP-JAK

          Atletická soutěž pro 4. a 5. ročník v ZŠ Rudná

          Mc Donalds Cup – okresní finále

          12.6. Vystoupení pro rodiče od 18:00 hod

 1. - 21. 6.  Škola v přírodě Hotel Laguna, Neveklov  = Cena je 5.000,- Kč/žák, ale z OP JAK uhradíme 1.000,- Kč za každého žáka, 

                        takže rodiče 4.000,- Kč

 1. – 28. 6. (poslední týden) – Vrácení učebnic, výlety,  beseda a procházka o trilobitech, atd. = již nebude 

                         žádná výuka.

           Konzultace = trojúhelníky se uskuteční duben-květen, přesné termíny upřesníme.

          V loňském školním roce se nepodařilo uskutečnit výstavu ke 140. výročí založení naší ZŠ. Po dohodě s jedním z rodičů (panem Vančátem a paní knihovnicí Jarkou  Janíčkovou), kteří pomůžou výstavu zrealizovat, se bude výstava konat v 05/24 (přesný termín bude upřesněn)

          Rodiče požádáni, ať zkontrolují v žákovských knížkách platby za kroužky a ostatní.

 

Add 3) Paní Andrea Čiháková sdělila rodičům závěry ze školské rady

              Obědy – Stížnost byla ze strany OÚ Kosoř sledována, zabývali se tím a podle posledních zjištění nastalo 

                              zlepšení jak v množství, tak v kvalitě.

              Výuka AJ – Stížnost se řeší, rodiče chtějí zlepšit úroveň výuky, víc psaní.

              Informovanost – Byly výhrady k malé informovanosti o aktualitách ZŠ, neaktuálních webových stránkách – 

                                             Web ZŠ aktualizován, nový časopis, kontakt i na paní Čihákovou

 

Add 4)  ŠVP –  Hotel Laguna, Neveklov = počítáno se 40 žáky (podle dotazníku na začátku školního roku) a vypadá 

                 to na 36 = uvidíme, co to udělá s konečnou cenou.

                 Poptáváme další aktivity, např. lanový park – ZŠ zašle dotazník pro rodiče, zda s návštěvou souhlasí nebo  nesouhlasí

 

Add 5) Stížnosti na výuku AJ – Rodiče (někteří) trvají na zlepšení úrovně výuky, domnívají se, že znalosti žáků 

                   neodpovídají době, po kterou jejich děti výuku AJ absolvují.

 

Add 6) Plavání – MŠMT platí za plavání 300,- Kč za každého žáka 1.-2.ročníku. Všichni žáci plavání nenavštěvují, proto se dohodlo, že na každý týden bude připraveno cca 6 náhradníků ze 3.-5.ročníku, kteří kapacitu naplní. Výběr náhradníků bude prováděn tak, aby se na každého žáka alespoň 1x dostalo.

 S lektory plavání předjednáno, že by na jedno plavání jela celá naše ZŠ = termín zatím neznáme. Na toto  plavání bude objednán autobus.

 

Add 7) Diskuze rodičů:  

               Výuka AJ – viz. výše

               Rodiče žádají školu On-line, kde budou zadávány domácí úkoly, aktuální probíraná látka ze všech předmětů, nepřítomnosti – omluvenky atd.

               Rodiče odsouhlasili, že žáci nebudou používat své mobilní telefony ani v době před vyučováním, tedy do 

7:45hod, kdy toto měli dosud dovoleno.

             Různé: Paní Petržílková navrhla, že by ZŠ mohla oslovit pana Koryntu, který má velký přehled o obci Kosoř,  okolí Kosoře včetně fauny a flory – mohl by být nápomocen nejen při přípravě výstavy ke 140. výročí založení ZŠ, ale také v posledním školním týdnu k besedě, procházce po okolí Kosoře.


Zapsala: Alena Tolarová

 

Zápis ověřila: ředitelka školy Andrea Nováková
Rozpočet školy na rok 2024


Omlouvání dětí - zákonný zástupce musí v den nepřítomnosti dítěte omluvit dítě osobně, telefonicky nebo elektronickou formou (SMS, emailem na adresu třídní učitelky). Tuto povinnost jim ukládá zákon. Pokud bude plánovaná nepřítomnost trvat více než 4 dny, podává se žádost řediteli školy. Formulář je na webu školy k vytištění. Po doporučení třídním učitelem, žádosti vyhovím. Rodiče odpovídají za to, že v době nepřítomnosti doplní s dětmi učivo.


 ZŠ Kosoř okres Praha- západ, malotřídní škola 1. stupeň ZŠ, hledá učitele/učitelku 1. stupně, nebo učitele/učitelku s aprobací anglický jazyk, nebo studenta VŠ pedagogického směru se studiem 1. stupeň ZŠ a anglický jazyk s nástupem od září 2022 (přesněji od 29. srpna 2022).
 
 • Hledáme člověka, který je empatický a dokáže pracovat v malém třídním kolektivu, je otevřený novým výukovým metodám a rád buduje dobré vztahy s dětmi, kolegy a s rodiči.
 • Nabízíme práci na částečný úvazek, dle dohody,

 

Pokud Vás nabídka zaujala, prosíme o zaslání CV v odpovědi na tento inzerát na e-mail andrea.novakova@zskosor.eu

Projekty školy

Trenéři ve škole | ICT Apple point