Zájmové kroužky

zájmové kroužky jsou pouze pro žáky naší školy

kroužek ručních prací sestřičky z křesťanské misie v Radotíně každý čtvrtek od 13,00 do 14,00 hodin

kurz výtvarných technik paní Vladana Šrámková, každé úterý od 13,00 do 14,30 hodin

kurz ručních prací paní Durchánková, každá středa od 15,30 do 17,00 hodin

sportovní kroužek paní Černá, každé pondělí od 13,00 do 14,30 hodin