Zájmové kroužky

zájmové kroužky jsou pouze pro žáky naší školy

kroužek ručních prací sestřičky z křesťanské misie v Radotíně každý čtvrtek od 13,00 do 14,00 hodin

kurz výtvarných technik