Školní jídelna

Kontakt

Měsíční zálohy uhraďte převodem na účet ŠJ MŠ Kosoř č.181806459/0300

Každé dítě má přiděleno svůj variabilní symbol, který najdete zapsané v Žákovské knížce. 

Tento variabilní symbol, je třeba vždy uvést na platební příkaz a do poznámky pro příjemce napsat příjmení dítěte  - stravné.

Opakované neuhrazení  nebo častější opožděné hrazení stravného  může být důvodem k vyřazení strávníka ze stravování.

 Odhlašování dětí ze stravného musí být – i pro žáky ZŠ -nejpozději v den nepřítomnosti dítěte do 8.00 h ráno, jinak je nepřítomnost neomluvena a stravné neodhlášeno.

Strávníky lze omlouvat :

Osobně v MŠ

Telefonicky: 257 912 779

 mobil: 739 631 694

SMS  pouze na mobil ne na pevnou linku

Pokud není strávník odhlášen ze stravného , bude mu v první den nepřítomnosti vyhotoven oběd, který si můžete vyzvednout ve ŠJ v 11.15 hodin do přinesených nádob. Pokud oběd nebude v této době vyzvednut, bude rozdělen mezi ostatní strávníky.

Jakékoliv dotazy, připomínky a nejasnosti řešte, prosím, přímo s vedoucí stravování nebo ředitelkou MŠ.

Rády Vám budeme k dispozici.

MŠ Kosoř

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                         
                                         
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38    39