Personální obsazení

Andrea Nováková, ředitelka školy

Mám desetiletou praxi, učím děti jejich oblíbené předměty. Na výtvarném kroužku pomáhám rozvíjet jejich tvořivost a na florbalovém kroužku je učím hrát fair play.

Ludmila Lochmanová, učitelka

Mám čtyřicetiletou praxi, uvádím děti do tajů českého jazyka.

Václava Drugdová, učitelka

Na naší základní škole mám dlouholetou praxi. Učím český jazyk, matematiku, hudební a dramatickou výchovu. Ráda s dětmi zpívám a připravuji hudební a divadelní představení.

Irena Doležalová, asistentka a vychovatelka

Mám dvacetiletou praxi jako vedoucí a zdravotník na dětských táborech. Pomáhám dětem propojit poznatky ze školních lavic pomocí zážitku, hrou, pohybem a pobytem v přírodě. Provázím je situacemi, kterými se učí vycházet se svými vrstevníky.

Petra Drábková, učitelka


1. třída
Třídní učitelka: Ing. Andrea Nováková
Mgr. Ludmila Lochmanová : ČJ, Prv
Mgr. Václava Drugdová: Hv
Ing. Andrea Nováková: M
Mgr. Eliška Beková: Dv, Pč, Vv

Mgr. Petra Drábková: Tv
Irena Doležalová: družina

2. třída
Třídní učitelka: Ing. Andrea Nováková
Mgr. Ludmila Lochmanová : ČJ, Prv
Mgr. Václava Drugdová: Hv
Ing. Andrea Nováková: M

Mgr. Eliška Beková: Dv, Pč, Vv,

Mgr. Petra Drábková: Tv

Irena Doležalová: družina

3. třída
Třídní učitelka:Mgr. Václava Drugdová
Mgr. Václava Drugdová: ČJ,  Hv, M
Mgr. Petra Drábková:  AJ, Tv
Irena Doležalová:  družina

4. třída
Třídní učitelka: Ing. Andrea Nováková
Mgr. Václava Drugdová: ČJ

Ing. Andrea Nováková: M, Inf
Mgr. Petra Drábková: AJ, Tv

Mgr. Eliška Beková: Vv, Vl, Př
Irena Doležalová: asistentka, družina

5. třída
Třídní učitelka: Mgr. Václava Drugdová
Mgr. Václava Drugdová: ČJ, M
Mgr. Petra Drábková: AJ, Tv

Mgr. Eliška Beková: Pč, Vv,  Vl, Př
Ing. Andrea Nováková: Inf

V případě dotazů, omluvení žáků z výuky kontaktujte naše učitelky na :
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                                                                                               

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

elišTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.