Andrea Nováková

Mám desetiletou praxi, učím děti jejich oblíbené předměty. Na výtvarném kroužku pomáhám rozvíjet jejich tvořivost a na florbalovém kroužku je učím hrát fair play.

Ludmila Lochmanová

Mám čtyřicetiletou praxi, uvádím děti do tajů českého jazyka.

Václava Drugdová

Na naší základní škole mám dlouholetou praxi. Učím český jazyk, matematiku, hudební a dramatickou výchovu. Ráda s dětmi zpívám a připravuji hudební a divadelní představení.

Irena Doležalová

Mám dvacetiletou praxi jako vedoucí a zdravotník na dětských táborech. Pomáhám dětem propojit poznatky ze školních lavic pomocí zážitku, hrou, pohybem a pobytem v přírodě. Provázím je situacemi, kterými se učí vycházet se svými vrstevníky.


1. třída
Třídní učitelka: Ing. Andrea Nováková
Mgr. Ludmila Lochmanová : ČJ, Prv
Mgr. Václava Drugdová: Hv
Ing. Andrea Nováková: M, Vv, Pč, Tv
Mgr. Petra Drábková: Dv
Irena Doležalová: družina

2. třída
Třídní učitelka: Ing. Andrea Nováková
Mgr. Ludmila Lochmanová : ČJ
Mgr. Václava Drugdová: Hv
Ing. Andrea Nováková: M, Prv, Vv, Pč, Tv
Mgr. Petra Drábková: Dv
Irena Doležalová: družina

3. třída
Třídní učitelka: Mgr. Václava Drugdová
Mgr. Václava Drugdová: ČJ, M, Hv, Dv
Mgr. Petra Drábková: AJ, Tv
Ing. Andrea Nováková: Vv, Pč

Mgr. Ludmila Lochmanová: Prv
Irena Doležalová: družina

4. třída
Třídní učitelka: Mgr. Václava Drugdová
Mgr. Václava Drugdová: ČJ, M, Hv
Mgr. Petra Drábková: AJ, Tv
Ing. Andrea Nováková: Inf,Vl, Př, Vv, Pč
Irena Doležalová: družina

5. třída
Třídní učitelka: Mgr. Václava Drugdová
Mgr. Václava Drugdová: ČJ, M, Hv
Mgr. Petra Drábková: AJ
Ing. Andrea Nováková: Inf, Vl, Př, Vv, Pč

V případě dotazů, omluvení žáků z výuky kontaktujte naše učitelky na :
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fotogalerii naleznete na: www.zskosor.rajce.net 

zájmové kroužky jsou pouze pro žáky naší školy

kroužek ručních prací sestřičky z křesťanské misie v Radotíně každou středu od 13,00 do 14,00 hodin,

kurz výtvarných technik p. uč. Nováková - pondělí od 13,00 - 14,30 hodin,

florbalový kroužek p. uč. Nováková - středa 13,00 - 14,30 hodin,

kroužek angličtiny pro 1. a 2. třídu p. uč. Drábková - úterý 14,00 - 14,45 hodin.

Prázdniny 2017/2018


podzimní: 26.10.- 27.10.2017
vánoční: 23.12.2017 - 2.1.2018
pololetní:2.2.2018
jarní:19.2.- 25.2..2018
velikonoční:29.3.. - 30.3.2018
hlavní:2.7. - 31.8.2018
zimní škola v přírodě: 20.1. - 27.1.2018
letní škola v přírodě: 24.6. - 29. 6. 2018

Akce školy pro školní rok 2017 / 2018

ZÁŘÍ - Slavnostní zahájení školního roku 2017 / 2018
  - Zahájení plaveckého výcviku v Radlicích 8.9.2017
ŘÍEN - 1. ročník Koloběhu 13.10.2017
  - Drakiáda 14.10.2017
  - Podzimní tvoření věnců 20.10.2017
  - Návštěva Planetária: " Vesmír kolem nás" 23.10.2017
LISTOPAD - Divadlo Minor " Sněhová Královna" 22.11.2017
PROSINEC - Mikulášská besídka 1.12.2017
  - Zpívání u stromu 3.12.2017
  - Vánoční tvoření a trhy 14.12.2017
  - Divadlo Gong -" Vánoční koleda" 18.12.2017
  - Vánoční besídka 22.12.2017
LEDEN - Zimní škola v přírodě Lučany nad Nisou 20.1.- 27.1.2018
ÚNOR - Muzeum Karla Zemana 26.2.2018
  - Kino Radotín Paddington 27.2.2018
  - Kino Radotín Earth: Den na zázračné planetě 28.2.2018
  - Výstava Smyslů 1.3.2018
  - Trilopark Nusle 2.3.2018
BŘEZEN - Divadlo S+H 14.3.2018
  - Velikonoční tvoření 22.3.2018
DUBEN - Divadlo Minor- "Lipany" 25.4.2018
  - Zápis do první třídy 11.4.2018
KVĚTEN  - Výstava Leonardium 22.5.2018
ČERVEN - Den dětí 2.6.2018
  - Vítání občánků 15.6.2018
  - Divadelní vystoupení pro MŠ a veřejnost 13.6.2018
  - Chvalský zámek 21.6.2018
  - Jarní škola v přírodě Šumava Hotel Zach 24.6. – 28.6.2018
  - Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s žáky 5. třídy 29.6.2018
Rozpis vyučovacích hodin a přestávek

 

1.hodina přest.
8,00 - 8,45 8,45 - 8,55
2.hodina velká přest.
8,55 - 9,40 9,40 - 10,00
3.hodina přest.
10,00 - 10,45 10,45 - 10,55
4.hodina oběd
10,55 - 11,40 11,40 - 12,10
5.hodina  
12,10 - 12,55  
6.hodina přest.
13,05- 13,50 13,50 - 14,00
7.hodina  
14,00- 14,45  

 

 
Rozvrh hodin - školní rok 2017/2018 1.třída
    1   2      3    4   
 

 
       
PO   ČJ ČJ Prv M            
ÚT   M Vv Dv            
ST   ČJ ČJ ČJ Prv            
ČT   ČJ M Tv Tv            
  Prv ČJ Hv M            
Rozvrh hodin - školní rok 2017/2018 2.třída
    1    2      3    4    5                
PO   ČJ ČJ ČJ M M          
ÚT   M Vv Dv            
ST   ČJ ČJ ČJ ČJ            
ČT   ČJ M Tv Tv Prv          
  Ptv ČJ Hv M  -          
 
Rozvrh hodin - školní rok 2017/2018 3.třída
    1   2    3    4    5             
PO   Dv M ČJ Prv

 

         
ÚT   AJ M ČJ ČJ  AJ          
ST   M ČJ ČJ            
ČT   AJ M ČJ ČJ Tv Tv        
  Vv M Prv Hv ČJ          
Rozvrh hodin - školní rok 2017/2018 4.třída
    1    2    3    4    5    6    7         
PO   ČJ M ČJ ČJ  - -      
ÚT   M AJ ČJ Inf  ČJ  AJ -      
ST   M Vl ČJ -  -      
ČT   M AJ ČJ AJ Tv  Tv -      
  M Vv Vv Hv -  -  -      
 
Rozvrh hodin - školní rok 2017/2018 5.třída
    1    2    3    4    5    6    7         
PO   Inf. Vl M ČJ -          
ÚT   M M AJ ČJ  ČJ AJ -      
ST   Vl ČJ ČJ  Př  -  -      
ČT   M ČJ AJ AJ Tv  Tv -      
  M Vv Vv Hv  ČJ  -  -

 

ZŠ Kosoř je malá škola, umístěná v budově z roku 1882. Budova je udržovaná a díky podpoře Obecního úřadu Kosoř stále zvelebovaná. Škola má dvě učebny, studovnu na výuku anglického jazyka a informatiky, dílnu, jídelnu-výdejnu. Ke škole patří zahrada, na které se nachází stůl na stolní tenis, hrazdičky, šplhací sestava a houpačka. Zahrada slouží ke sportovnímu vyžití dětí o přestávkách a ve školní družině.
 

Podkategorie

Ovoce do škol

Každých 14 dní děti dostávají zdarma ovoce nebo zeleninu. Ovoce a zeleninu vozí do školy vždy čerstvou. Mezi dětmi je o ovoce a zeleninu velký zájem. Ochutnali jsme i netradiční druhy ovoce, např. kaki, nashi...

Peníze školám

V rámci projektu jsme pořídili 11 notebooku s vybavením (myši, sluchátka, flash disky). Tento projekt umožňuje v školním roce 2011/12 žákům 3. třídy, aby se dva roky seznamovali a zdokonalovali v práci na počítači. Vybavení využívají i žáci 5. třídy v hodinách informatiky